Home > இலக்கியம் > திருக்குறளில் மனித வள முகாமைத்துவம்

திருக்குறளில் மனித வள முகாமைத்துவம்

சென்ற கட்டுரையில் முகாமைத்துவம் குறித்து, குறள் காட்டிய கருத்துக்களைக் கண்டோம். இந்தக் கட்டுரை, முகாமைத்துவத்துவத்தின் ஒரு கூறான மனித வள முகாமைத்துவம் ( Human Resource Management) குறளில் எவ்வாறு எடுத்துக் காட்டப்படுகிறது என்பதைக் காணப் போகிறோம்.\r\n\r\n


\r\n\r\nரு நிறுவனத்திற்கு மிக முக்கியமான தேவை மனிதவளம் என்பதை நாம் எல்லோரும் அறிவோம். இன்றைய கூட்டுறவு (corporate) உலகம், மனித வளத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்துவதே வெற்றிக்கு வழி என்பதை உணர்ந்து, அத்துறைக்கு அதிக பட்ச முக்கியத்துவம் அளித்து வருகின்றனர். வள்ளுவர் கூறும் பல கருத்துக்கள் இன்றைய மனிதவள முகாமையாளர்களின் சித்தாந்தத்துடன் ஒத்து விளங்குகிறது. இதன் மூலம் அன்றைய தமிழகத்தில் நிர்வாகம் எவ்வளவு சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதையும், இன்றும் பொருந்தும் வகையில், வள்ளுவரின் வாய்மொழி எத்தனை அருமையான,சிறந்த கருத்துக்களை எடுத்துவிளக்கும் மேன்மையையும் நாம் உணர முடிகிறது.\r\n\r\nமனித வள முகாமைத்துவத்துவத்தின் நான்கு தூண்களாக, பணிக்கான ஆட்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல், பயிற்சியளித்தல், தலைமைப்பண்பும் ஊக்குவித்தலும் மற்றும் பராமரிப்பு ஆகியவற்றைக் கூறலாம். பணிக்குத் தகுதியான ஆட்களைத் தேர்ந்து எடுப்பது, முகாமையாளர்களின் மிகவும் இன்றியமையாத கடமை. சரியான ஊழியர் இல்லாத நிறுவனம் மற்ற எல்லா வளத்திலும் மேம்பட்டிருந்தாலும், வளர்ச்சியடைய இயலாது. அதே சமயம், ஒரு நிறுவனம், சிறந்த ஊழியர்கள் உடையதாக இருந்தால், மற்ற எல்லாத் தடைகளையும் எளிதில் தாண்டி வந்து வெற்றியடையும். எனவே, ஒரு பணிக்குத் தகுதியானவர்களைத் தேர்வு செய்து நியமிப்பது ஒரு நிறுவனத்தின் மனிதவள முகாமையாளர் கையில் உள்ளது. ஒரு நிறுவனத்தின் மனிதவளத்துறையின் செயல்பாடு எத்தனை திறமையுடையது என்பதைக் கொண்டே அந்நிறுவனத்தைக் குறித்து அறிந்துவிடலாம் (Evaluating the performance of personnel function – Nich Cowan)\r\n\r\nஎப்படி ஊழியர்களைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்? எத்தகைய பணியாளர்களைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்? எப்படிச் செய்யக்கூடாது? என்பதை வள்ளுவர் பல குறள்களில் சொல்லியிருக்கிறார். அவற்றில் சிலவற்றைக் கீழே காணலாம்.\r\n\r\nஒரு செயலைச் செய்யக்கூடியவரா இல்லையா என்பதை அவரின் தோற்றத்தினைக் கொண்டு முடிவு செய்யலாகாது. ‘சிறு துரும்பும் பல் குத்த உதவும்’ என்று பழமொழியே இருக்கிறதல்லவா? எத்தகைய நிறுவனமாக இருப்பினும், பணியாளர்களுக்கு அடிப்படையான தகுதியாகக் கருதுவது நேர்மையையே ஆகும். பிறரிடம் அன்புடன் பழகுபவனாகவும், அறிவுடையவனாகவும், அச்சமின்மை, ஆசையின்மை ஆகிய தன்மையுடையவனாகவும் இருப்பவனையே தேர்ந்து எடுக்கவேண்டும். ஏனெனில் பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்படாதவனிடம் நேர்மை குடியிருக்கும் என நம்பலாம்.\r\n\r\nதேர்வின் பொழுது, அவர்களின் தகுதி, தன்மை, தரம் முதலானவற்றை சரிவரக் கணித்தல் அவசியம். குறையே இல்லாதவர் என்று யாரும் இல்லை. எத்தகைய குணம் அதிகமாக உள்ளது என்று ஆராய்ந்து பணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும்.தவறான ஆட்களைத் தேர்வு செய்துவிட்டால், அதனால் ஏற்படும் அழிவு, அளவிட முடியாததாகும். மேலும், தனக்கு வேண்டியவர் வேண்டாதவர் என்ற பாகுபாடு காட்டுதல் நிறுவனத்தின் தோல்விக்கே வழி வகுக்கும்.\r\n\r\n“உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள்பெருந்தேர்க்கு\r\nஅச்சாணி அன்னார் உடைத்து.”\r\n(அதாவது, ஒருவர் தோற்றத்தைப் பார்த்து, அவரைச் சாதாரணமாக நினைத்து விடவோ, திறமையை மதிப்பிடவோ கூடாது. மிகப்பெரிய சக்கரங்களை உடைய தேரின் அச்சாணி சிறியதாக இருக்கலாம். ஆனால், அது இன்றேல், தேர், சரிந்து விடும் – வினைத்திட்பம் – குறள் 667)\r\n\r\n” அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை இந்நான்கும்\r\nநன்குடையான் கட்டே தெளிவு.”\r\n(பிறரிடம் அன்பும், அறிவும், சரியான பணியைச் செய்யும் பொழுது தடை வரினும் அஞ்சாது தொடரும் ஆற்றலும், பிறர் பொருள் விழையாத நேர்மையும்\r\nஉடையவனா என்பதைத் தெளிவாக ஆராய்ந்து ஒருவனைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும் – தெரிந்து வினையாடல்- குறள் – 513)\r\n\r\n“குணம் நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள்\r\nமிகை நாடி மிக்கக் கொளல்”.\r\n\r\n(ஒருவரிடம் உள்ள நற்பண்பு, தவறான குணம் இரண்டையும் கண்டறிந்து, அவற்றுள் எது அதிகம் என்பதைக் கொண்டு ஒருவரைத் தள்ளவோ கொள்ளவோ வேண்டும் – தெரிந்து தெளிதல் – குறள் 504)\r\n\r\n”தேரான் பிறரைத் தெளிந்தான் வழிமுறை\r\nதீரா இடும்பை தரும்.”\r\n(பிறரை சரியாக ஆராயாமல் நம்புதல், தாங்க இயலாத துன்பத்தைத் தந்துவிடும் – தெரிந்து தெளிதல் – குறள் -508)\r\n\r\n” அறந்தாற்றிச் செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினைதான்\r\nசிறந்தானென்று ஏவற்பாலன்று.”\r\n( செய்யும் முறையறிந்து செய்யவல்லவனையே ஒரு பணியில் ஏவ வேண்டும். அப்படியில்லாமல், தனக்கு வேண்டியவன் என்பதால் ஒருவனிடம் செயலை ஒப்படைத்தல் நல்லதல்ல.- தெரிந்து வினையாடல்- குறள் – 515)\r\n\r\nசரியான நபரைத் தேர்வு செய்தால் மட்டும் போதாது. அவர் தன்மையை அறிந்து அவருக்கேற்ற பணியைத் தருவதும் அவசியம். தகவல் தொடர்பில் சிறந்தவரிடம், விற்பனைத்துறையையும், கணக்கில் தேர்ச்சியுடையவரிடம், அலுவலகக்கணக்கு வழக்கு நிர்வாகத்தையும் கொடுக்காமல், மாற்றிக் கொடுத்தால் என்ன பயன்? எனவேதான் குறள் இப்படிச்சொல்கிறது.\r\n” இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து\r\nஅதனை அதன் கண் விடல்.”\r\n\r\n(இத்தகைய தன்மையுடைய செயலை, இந்தக் காரணத்தால், இவன் செய்து முடிப்பான் என்பதைத் தெளிவாக அறிந்து கொண்டபின், அப்பணியில் அவனை ஏவுதல் வேண்டும் – தெரிந்து வினையாடல்- குறள் – 517)\r\n\r\nஒரு அலுவலகத்தில் பணி புரிபவர்கள், அப்பணி தொடர்பான அறிவை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். சரியான செயலைச் சரியான நேரத்தில் செய்வது மிகவும் முக்கியமல்லவா? அப்பணி குறித்த அறிவு இல்லையெனில், (எப்போது எதை எப்படிச் செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவு) தாமதம் ஏற்படும். தாமதம் வெற்றிக்குத் தடையல்லவா?\r\n“செய்வானை நாடி வினை நாடிக் காலத்தொடு\r\nஎய்த உணர்ந்து செயல்”. \r\n(செயல் புரிபவன் செயலின் தன்மை, செய்யத் தகுந்த காலம் இவற்றை அறிந்து செயலைத் தொடங்கவேண்டும் (அதாவது அச்செயல் குறித்த தன் அறிவைப் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ) –தெரிந்து வினையாடல்- குறள் – 516)\r\n\r\nஊக்குவித்தலும் சிறந்த தலைமையும் மனித வள மேம்பாட்டின் முக்கியமான அம்சங்கள். தவறான செய்கைகளுக்காகத் தண்டித்தல், சிறப்பான பணிக்குப் பரிசளித்தல் இந்த இரண்டு முறைகளிலும் பணியாளர்களை ஊக்குவிக்க வல்லன. தண்டனை என்பது, திருத்துவதற்கே.தண்டனை மிகக் கடுமையாக இருப்பின் பணியாட்கள் நிலைக்க மாட்டார்கள். எனவேதான்,\r\n“கடிதோச்சி மெல்ல எறிக நெடிதாக்கம்\r\nநீங்காமை வேண்டுபவர்”.\r\n(வெற்றியையும் செல்வத்தையும் வேண்டும் தலைவன் அதிகம் தண்டிப்பது போலக் காட்டி, அளவுடன் தண்டிக்க வேண்டும் – வெருவந்த செய்யாமை – குறள் 562)\r\nஎன்று கூறுகிறார் வள்ளுவர். மேலும்\r\n” சிறப்பரிய ஒற்றின் கண் செய்க”\r\n(அதாவது, உயிரைப் பணயம் வைத்து ஒற்றறிந்து வருபவர்களுக்கு, தகுந்த முறையில் பரிசளிக்க வேண்டும் – ஒற்றாடல் – குறள்-590) என்றும் பரிசளித்தல் குறித்துச் சொல்கிறார்.\r\n\r\nதிருக்குறளின் அடங்கியுள்ள அரிய கருத்துக்கள் என்னும் புதையலை, அடுத்த கட்டுரையிலும் தொடர்ந்து தேடுவோம்\r\n\r\n————————————————————————————————————\r\nகி.பாலகார்த்திகா

Check Also

kiddu3

கிட்டு ஒரு பன்முக ஆளுமை

வங்கக்கடலின் பொங்கும் அலைகளில் ஆடி அசைந்து வந்து கொண்டிருந்தது ஒரு கடற்கலம்! அது ஒரு புனிதப் பயணம்! ஈழத்து மண்ணில் ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Buy/Sell Digital Currency - Coinbase
×

We use cookies to better provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Buy and Sell digital currency

Coinbase is the world’s most popular way to buy and sell bitcoin, ethereum, and litecoin.

Coinbase featured in Wall Street Journal Coinbase featured in New York Times Coinbase featured in Time
$50B+
in digital currency
exchanged
32
countries supported
10M+
customers
served
Coinbase mobile apps
Mobile Apps

Our popular wallet works on your Android or iPhone in addition to your web browser.

Read more ›
Coinbase security
Secure Storage

We store the vast majority of the digital assets in secure offline storage.

Read more ›
Coinbase insurance
Insurance Protection

Digital currency stored on our servers is covered by our insurance policy.

Read more ›
Recurring buys
Recurring buys

Invest in digital currency slowly over time by scheduling buys weekly or monthly.

Read more ›
Other Coinbase products
Utility Token  btc  IoT patented technology  Bitcoins  Bitcoin  blockchain  blockchain wallet  litecoin ltc  omisego omg  aragon ant  augur rep  bat  civic cvc  dash  decred drc  district0x dnt  eos  etherclassic etc  funfair  gnosis gno  golem gnt  salt  DIGITAL CURRENCY  nucleus vision  iost  arcblock  online platform for buying selling transferring