Home > இலக்கியம் > புதையல்

புதையல்

தமிழர்களிடம் ஒரு புதையல் இருக்கிறது, அது விலை மதிப்பில்லாத ரத்தினங்கள் நிறைந்தது. ஆனால் அதன் மதிப்பறியாமல் நாம் அடுத்தவரிடம் கையேந்துகிறோம் என்றால் அது எத்தகைய அசட்டுத்தனம்? ஆனால் உண்மையில் அதுதான் நடந்துகொண்டிருக்கிறது.\r\n\r\nநம்மிடம் உள்ள அத்தகைய புதையல் என்னவென்று யூகிக்க முடிகிறதா உங்களால்?\r\n\r\n


\r\n\r\nஅது ஒரு நூல். நாம் எல்லோரும் அறிந்த, ஆனால் பயன்படுத்த மறந்த, மிகச்சிறந்த – நூல்.\r\n\r\nநீங்கள் துறவியா, இல்லறத்தவரா? உங்கள் தொழில் அரசியலா, மருத்துவமா இல்லை விவசாயமா? நீங்கள் மாணவரா, கல்வியாளரா, தூதுவரா, ஒற்றரா, அமைச்சரா? உங்கள் பேச்சுத்திறனை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டுமா அல்லது மேலாண்மை குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? எதைப்பற்றியும் விளக்கக்கூடிய நூல் இது. ஸ்டீவன் கோவியோ, டேல் கார்னிஜியோ, ஜிக் ஜிக்லரோ எழுதியது இல்லை. அவர்கள் பிறப்பதற்கு வெகு காலம் முன்பே எழுதப்பட்டுவிட்டது இது. ஆனால் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் பொருந்தக்கூடிய கருத்துச்செறிவு நிரம்பியது.\r\n\r\nஇத்தனை சங்கதிகள் குறித்தும் இந்நூலில் இருக்கிறதே, இது மிகப் பல தொகுதிகள் உடைய பெரிய நூலோ, படித்து முடிக்க வெகு காலம் ஆகுமோ என்று கலங்கவேண்டாம். ஒரு சட்டைப்பைக்குள் அடங்கிவிடக்கூடிய மிகச் சிறிய நூல் இது.\r\n\r\nபுதிர் போதும் என்கிறீர்களா? சரி. சொல்லிவிடுவோம்.\r\n\r\nஅந்நூல்தான், உலகப்பொதுமறை என்று போற்றப்படும் திருக்குறள். நாமெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்கத்தொடங்கி விட்ட பொக்கிஷம். இன்றைய தலைமுறையிடம், திருக்குறளை எழுதியவர் யார் என்று கேட்டால், ‘கிவ் மி ஃபோர் சாய்சஸ் யா’ என்று கேட்டாலும் வியப்படைவதற்கில்லை. அதற்கு முக்கியக்காரணம், நாம் அதன் பெருமைகளை, இளம் தலைமுறையிடம் சரிவரக் கொண்டு சேர்க்கவில்லை என்பதுதான். எனவே ஒரு சிறு முயற்சியாக, ஒரு பெரிய கடலைச் சிப்பியால் அளப்பதுபோல, அப்புதையலில் என்னதான் இருக்கிறது என்று பார்க்கத் தொடங்குவோமா?\r\n\r\nமுதலில், இன்றைய உலகில் மிக அவசியமாகக் கருதப்படும் பேச்சுக்கலை (Communication Skill) பற்றிப் பார்ப்போம்.\r\n\r\nபேச்சுக்கலை குறித்த இன்றைய கருத்துகள் சில:\r\n1. தொழிலில் வெற்றி பெற பேச்சாற்றல் மிக முக்கியம்.\r\n2. சிறந்த பேச்சாற்றல் நன்மையையும், பேசத்தெரியாமல் பேசுவது கெடுதலையும் விளைவிக்கும்.\r\n3. பேசும் திறமையிருப்பவர், எத்தகைய எதிர்மறையான சூழலையும் எதிர்கொள்ளவும், பிறரை வெல்லவும் இயலும்.\r\n4. சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்களை முறைப்படுத்தி அழகுறப் பேச வேண்டும்.\r\n5. எங்கே, எப்போது, எவ்வாறு யாரிடம், என்ன பேசவேண்டும் என்று அறிந்து பேசவேண்டும். (who are the audience? what is the occasion? what is the time limit? )\r\n\r\nஇதைத் திருவள்ளுவர் ஏறத்தாழ 2000 வருடங்களுக்கு முன்பே எப்படிக் கூறியிருக்கிறார் என்று நோக்குவோமா?\r\n\r\n’நாநலம் என்னும் நலனுடைமை அந்நலம்\r\nயாநலத்துள்ளதூஉம் அன்று.’\r\n(திறம்படப் பேசுதல் என்ற செல்வமே, மற்ற எல்லாச் செல்வங்களிலும் உயர்ந்தது.)\r\n\r\n’ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால்\r\nகாத்தோம்பல் சொல்லின்கண் சோர்வு’\r\n(ஒருவருக்கு நன்மையும் தீமையும் அவர் பேசும் பேச்சாலேயே ஏற்படும் என்பதால், பேச்சில் குறைபாடு நேராமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும்)\r\n\r\n’சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை\r\nஇகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது.’\r\n( சிறந்த முறையில் பேசக்கூடியவனாகவும், தான் சொல்லவேண்டியதைச் சொல்லும்பொழுது சோர்ந்துவிடாதவனாகவும், அச்சமில்லாதவனாகவும் உள்ள ஒருவனை யாராலும் வெல்ல இயலாது)\r\nஎன்றெல்லாம் ‘சொல்வன்மை’ என்ற அதிகாரத்தில் பேச்சாற்றலின் பெருமை கூறுபவர்,\r\n\r\n’வேட்பத்தாஞ் சொல்லிப் பிறர்சொல் பயன்கோடல்\r\nமாட்சியின் மாசற்றார் கோள்.’\r\n(மற்றவர் விரும்பும்படி பேசுவதும், பிறர் பேச்சின் பயனைத் தெளிவுற ஆய்ந்து ஏற்பதுமே, குற்றமற்ற சான்றோர்களின் கொள்கையாகும்)\r\n\r\nஎன்று ‘சொல்லல்’ ‘கேட்டல்’ ஆகிய இரண்டு பகுதிகளின் இன்றியமையாமையையும் விளக்குகிறார்.\r\n\r\nஅதுமட்டுமல்ல, ‘திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை’, எனவும் ,\r\n\r\n’சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல் அச்சொல்லை\r\nவெல்லுஞ்சொல் இன்மையறிந்து’\r\n( கேட்பவரின் தகுதியைஅறிந்து பேசுதல் வேண்டும் & தமது பேச்சை வெல்லும் அளவு வேறொருவர் பேச இயலாது என்னுமளவு சிறப்பாகப் பேச வேண்டும்.)\r\nஎன்றும் பேசவேண்டிய முறையை வரையறுக்கிறார்.\r\n\r\nஅதாவது, பேச்சுத்திறமை என்பது ஒருவருக்கு மிகப்பெரிய சொத்து, அதைவிடச் சிறந்த செல்வமே இல்லை. ஏனெனில் ஒருவருக்கு நன்மையையும் தீமையையும் தரக்கூடியது அவர் பேசும் பேச்சேயாகும். எனவே, விழிப்புடன் பேசுவதும், பேச்சாற்றலை வளர்த்துக்கொள்வதும் மிகவும் அவசியம். அது மட்டுமல்ல, பிறர் ஏற்கும்படி, தமது கருத்துக்களை அழகுறவும், தாம் சொல்லவேண்டிய விவரங்களை மறவாமல் தொடர்ச்சியாகவும் எடுத்துக் கூறத் தெரிந்தவர்களை யாராலும் தோற்கடிக்க முடியாது. எனவே தாம் பயன்படுத்தும் சொற்களின் வீரியமறிந்து, சரியான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தவும், அதைவிடச் சிறப்பாக வேறொருவராலும் பேச இயலாது என்னுமளவு திறமையாகப் பேசவும் வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்துகிறார் திருவள்ளுவர். அத்தோடு அவர் நிறுத்தவில்லை. பிறர் விரும்புமாறும் பயன்பெறுமாறும் பேசுவதும், பிறர் பேசுவதிலிருந்து நற்கருத்துகளை எடுத்துக்கொண்டு தாம் பயனுறுவதுமே நல்லறிஞர்களின் குறிக்கோள் என்றும் அவர் தெளிவுறுத்துகிறார்.\r\n\r\nஅது மட்டுமல்ல, எப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது என்றும் மேலும் 10 திருக்குறளில் விளக்குகிறார் இந்தத் தெய்வப் புலவர். இன்றும் நம் வாழ்வுக்குப் பொருந்தக் கூடியவை இவ்வறிவுரைகள்.\r\n\r\nCommunication Skillஇன் ஒரு பகுதியான பேச்சாற்றல் குறித்து 10 குறள்களில் கூறியது போல, (கவனித்துக்)கேட்டல் (Listening) குறித்தும் ஒரு அதிகாரம் முழுக்கச் சொல்லியிருக்கிறார்.\r\nசாதாரணமாக ‘கேட்டல்’ என்பது hearing எனப் பொருள் படும். அதற்கும் (கவனித்துக்)கேட்டலுக்கும் (Listening) நிறைய வேறுபாடு உண்டு. இதையே,\r\n\r\n”கேட்பினும் கேளாத் தகையவே கேள்வியால்\r\nதோட்கப் படாத செவி.”\r\n\r\nஎன்னும் குறளின் மூலம் வள்ளுவர் சொல்கிறார்.\r\n\r\n(கேட்கும் சக்தி உள்ள காதுகளாயினும், பிறர் கூறும் கருத்துக்களைக் கவனிக்கவில்லை எனில், அவை செவிட்டுக்காதுகளுக்கே ஒப்பானவை என்பது பொருள்)\r\n\r\nபொதுவாக இந்த அதிகாரம் முழுக்க, நல்லறிஞர்களின் அறிவுரையைக் கேட்பது குறித்தே அமைந்திருப்பினும், மேற்கண்ட குறளானது, hearing & listening இடையேயான நுண்ணிய வேறுபாட்டைச் சுட்டுவது, இங்கு நோக்கத்தக்கது.\r\n\r\nஇக்கட்டுரையில் communication குறித்த வள்ளுவரின் குறள்வரிகளை அறிந்து கொண்டோம். இனி , அடுத்து வரும் கட்டுரையில், மேலாண்மை குறித்து அன்றே வள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்று பார்க்கலாம்.\r\n\r\nகி.பாலகார்த்திகா

Check Also

kiddu3

கிட்டு ஒரு பன்முக ஆளுமை

வங்கக்கடலின் பொங்கும் அலைகளில் ஆடி அசைந்து வந்து கொண்டிருந்தது ஒரு கடற்கலம்! அது ஒரு புனிதப் பயணம்! ஈழத்து மண்ணில் ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Buy/Sell Digital Currency - Coinbase
×

We use cookies to better provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Buy and Sell digital currency

Coinbase is the world’s most popular way to buy and sell bitcoin, ethereum, and litecoin.

Coinbase featured in Wall Street Journal Coinbase featured in New York Times Coinbase featured in Time
$50B+
in digital currency
exchanged
32
countries supported
10M+
customers
served
Coinbase mobile apps
Mobile Apps

Our popular wallet works on your Android or iPhone in addition to your web browser.

Read more ›
Coinbase security
Secure Storage

We store the vast majority of the digital assets in secure offline storage.

Read more ›
Coinbase insurance
Insurance Protection

Digital currency stored on our servers is covered by our insurance policy.

Read more ›
Recurring buys
Recurring buys

Invest in digital currency slowly over time by scheduling buys weekly or monthly.

Read more ›
Other Coinbase products
Utility Token  btc  IoT patented technology  Bitcoins  Bitcoin  blockchain  blockchain wallet  litecoin ltc  omisego omg  aragon ant  augur rep  bat  civic cvc  dash  decred drc  district0x dnt  eos  etherclassic etc  funfair  gnosis gno  golem gnt  salt  DIGITAL CURRENCY  nucleus vision  iost  arcblock  online platform for buying selling transferring