Home > பொருண்மியம் > செயற்பாட்டு முகாமைத்துவம் – i

செயற்பாட்டு முகாமைத்துவம் – i

மூன்றே கேள்விகளும் சில சுழற்சிகளும்\r\n\r\nவழமையாக, வேலையில் ஓர் அணியினுடையதோ தனிப்பட்ட ஒருவரதோ செயல்றிறன் எதிர்பார்த்த அளவில இல்லாமக் குறைஞ்சு போயிருந்தா, அதைத் தேத்தி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு செயற்றிட்டம்(project) போட்டு நாலு பேரை வைச்சுப் பழையநிலைக்குச் செயற்றிறனைக் கொண்டு வரக் கூடியதாயிருக்கும். அப்பிடியான திட்டங்களுக்காக அலுவலகத்திலே எப்ப பார்த்தாலும் திட்டஅணிக் கூட்டம் நடக்கும்.\r\n\r\n


\r\n\r\nஅப்பிடியான கூட்டங்களுக்குப் போய் பொறுக்கிக் கொண்டு வந்த சில பயனுள்ள விதயங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் எண்டு பாக்கிறேன்.\r\n\r\n
ஒரு சின்னக் குறிப்பு: இதில சொல்லப்போறவை உங்களைச் செப்பனிடவோ வேலை செய்யிற விதத்தை மேம்படுத்தவோ மட்டுமில்லாமல் இப்ப ஈழத்தமிழர் எதிர்நோக்கியிருக்கிற நிலைக்கும் பயன்படும்.

விதயத்துக்கு வருவம். பல சந்தர்ப்பங்களில பார்த்தால் செயற்றிறனைத் தேத்தி எடுக்கவெண்டு கொண்டு வரப்பட்ட அந்தத் திட்டம் அடிப்படையா இருக்கிற பிரச்சனைகளை கருத்தில கொள்ளுறதில்ல. உதாரணமா, அடிப்படைப் பிரச்சனையை நோய் எண்டு எடுத்துக் கொண்டா, செயற்றிறன் குறையிறது அந்நோயின் அறிகுறிதான். செயற்றிறன் பழையபடி மேலுக்கு வருது எண்டா நோயிட அறிகுறிதான் கவனிக்கப்பட்டு இல்லாமலாக்கப்பட்டிருக்கு, ஆனால் நோய் இன்னும் இருக்கு எண்டு பொருள்.

எங்கட சூழல் மாற்றங்களால நிரம்பின ஒன்று. சில நேரங்களில மாற்றம் எங்கள் மேல திணிக்கப்படுது; அத்தோடு அதனுடைய விளைவுகளை நாங்கள் சமாளிக்கப் பழகிக் கொள்ள வேண்டியிருக்கு. சில நேரத்தில ஏலவே இருக்கிற நிலையை மேம்படுத்துறதுக்காக நாங்களாக் கொண்டு வாறதாவும் மாற்றங்கள் இருக்கு. எங்கேயோ வாசிச்சது: “முன்னேற்றமெல்லாம் மாற்றமெனினும் மாற்றமெல்லாம் முன்னேற்றமன்று”.

நாங்க வழமையா இயங்குற/சிந்திக்கிற முறையில மாற்றம் கொண்டு வாறது கொஞ்சம் தயக்கம் தாற விதயம்தான். என்னென்ன குந்தகம் விளையக்கூடும் எண்டு யோசிப்பது இயல்பு. இப்பிடியான யோசனைகளுக்குப் பதிலை நாங்களே கண்டடையக் கூடியதாப் பயன்படுத்த “முன்னேற்றத்துக்கான மாதிரியுரு” எண்டு சொல்லக்கூடியதொண்டு இருக்கு. “முன்னேற்றத்துக்கான மாதிரியுரு”(model for improvement) வை 1992ல் நோலன் லாங்லி(Nolan Langley) என்பவர் பிரசுரித்தார். இந்த மாதிரியுரு, முன்னேற்றத்துக்கு இட்டுச் செல்லக்கூடிய வகையில் யோசனைகளை வடிவமைச்சு, அவற்றைச் சீர்திருத்தி, செயற்படுத்திப் பார்ப்பதற்கு ஒரு கட்டமைப்பைத்(framework) தருது.

இந்த மாதிரியுருவில ஒன்றையொன்று சார்ந்த 2 பகுதிகள் இருக்கு.

1. யோசித்து, சீர்தூக்கிப்பார்க்கும் பகுதி. பின்வரும் 3 கேள்விகளையுடையது:
\r\n
  \r\n
 • எதைச் சாதிக்க /நிறைவேற்ற முயல்கிறோம்?
 • \r\n

 • மாற்றம் முன்னேற்றந்தானா என்பதை எப்படி அறிவது?
 • \r\n

 • முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கு என்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும்?
 • \r\n

\r\n
2. செயற்பாட்டுப் பகுதி: 4 பிரிவுகளுள்ளன. பகுதி 1 இல் (யோசித்து, சீர்தூக்கிப்பார்க்கும் பகுதி)பெறப்பட்ட முடிவுகளை அடைவதற்காய்ச் செயலில் இறங்கல். இதிலே,
\r\n

  \r\n
 • *திட்டமிடல்
 • \r\n

 • *(திட்டமிட்டதைச்) செயற்படுத்தல்
 • \r\n

 • *(செயற்படுத்தினதின் விளைவுகளைக்) கவனித்தல்
 • \r\n

 • *(கவனித்து, [தேவையெனின்] சீர்திருத்திய திட்டத்தை) முன்னெடுத்தல்
 • \r\n

\r\n .

ஆக, முன்னேற்றத்துக்கான மாதிரியுரு கீழ உள்ள மாதிரி அமையும்:முன்னேற்றத்துக்கு எடுக்கிற எந்த முயற்சியையும் வடிவாத் திட்டமிட்டுச் செய்வது இலக்கை வெற்றிகரமா அடைவதுக்கு வழிவகுக்கும். மேல காட்டின மாதிரியுருவைக் கொஞ்சம் விளக்கமாப் பாப்பம். முதல்ல கேள்விகள் பகுதி:

1. எதைச் சாதிக்க /நிறைவேற்ற முயல்கிறோம்?
இந்தக் கேள்வி :
\r\n

  \r\n
 • இப்ப இருக்கிற நிலை என்ன,
 • \r\n

 • அதில என்ன மேம்படுத்தலைச் செய்ய விரும்புறீங்கள்,
 • \r\n

 • என்ன விளைவுகள் ஏற்படுத்தப்படுறதை விரும்புறீங்கள்,
 • \r\n

 • இப்ப இருக்கிறதிலும் பார்க்க என்னென்ன வித்தியாசமா இருக்க வேணும்
 • \r\n

\r\n போன்றவற்றுக்குரிய விடைகளை உய்த்தறிவதன் மூலம் உங்கட அடிப்படை நோக்கத்தைத் தெளிவாக்க உதவுது.

உதாரணமா, ஓர் உணவகத்திலே சாப்பாடு சுவையில்ல எண்டா,
- இப்ப இருக்கிற நிலை: சாப்பாட்டைச் சாப்பிட முடியவேயில்ல.
- மேம்படுத்தல்: சுவை கூட வேணும் – உப்பு சரியாப் போட வேணும், உறைப்பைக் குறைக்க வேணும்
- விரும்பிய விளைவு: எப்ப நினைச்சாலும் அட! அதுவல்லோ சாப்பாடு எண்டு (சாப்பிட்டவர்கள்) மீண்டும் மீண்டும் தேடி வரச் செய்யோணும்.
- இனிமேல் வித்தியாசமாக: வெவ்வேறு வகையான உணவுகளையும் சுவையாகத் தயாரிக்கிறது, சமைக்கத் தெரிந்த சமையற்காரரைப் பணிக்கு அமர்த்துவது2. ஏற்படுகிற மாற்றம் முன்னேற்றந்தானா என எப்படி அறிவது?
இந்தக் கேள்விக்குரிய நோக்கம், ஏற்பட்ட மாற்றத்தை அளவிடுறது எப்படி என்பதைத் தீர்மானிப்பது. மாற்றமேற்பட்டதை அறிவது அளவீடில்லாமல் சாத்தியமில்லை. இந்தக் கேள்வி கேட்கப்படும் போது பின்வரும் துணைக்கேள்விகள் அதில் தொக்கி நிற்கின்றன:

\r\n

  \r\n
 • உங்கட அளவீட்டு முறைகள் என்ன?
 • \r\n

 • என்ன அடிப்படையில் இம்முறைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன?
 • \r\n

 • அவ் அளவீட்டு முறைகள் எதை அளக்கப் போகின்றன? (தேவையெனக் குறிக்கப்பட்ட மாற்றம் ஏற்படுவதையா, ஏற்படாமல் போவதையா?)
 • \r\n

 • பெறுபேறுகள்(results) எவ்வாறு அளக்கப்படப் போகின்றன?
 • \r\n

 • யார் அளவீடுகளை முன்னெடுப்பது, தொகுப்பது?
 • \r\n

\r\n
இதுக்கு உதாரணமா, உங்கட வலைப்பதிவுக்கு அதிகமான வாசகர்களை வரவழைக்க முயலுறீங்க என்டால்,
- அளவீடுகள்: வலைப்பதிவுக்கு வருபவர்களின் எண்ணிக்கை, பின்னூட்டங்களின் எண்ணிக்கை, எப்படியான பதிவுகளுக்கு அதிகமான வாசகர்கள் உள்ளனர்
- தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அடிப்படை: வாசகர்கள் வருவதைக் கணிக்க உதவுது
- எதை அளக்கின்றன: ஒவ்வொருத்தரும் எத்தனை முறை பதிவுக்கு வருகிறார்கள் என்பதை அளக்கும் முறை: ஐபிஎண்ணை வைத்து அளக்கலாம்
- அளவீட்டுத் தொகுப்பு: புள்ளிவிவரச் சேவையை வழங்கும் தளங்களில் ஒன்றையோ, பலதையோ பயன்படுத்தலாம்.. அதான் வெத்திலைபாக்கு வைக்காத குறையாக் கூப்பிடுறாங்களே…3. முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கு என்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும்?
கடைசிக் கேள்வியான இதற்குரிய பதில், உங்கள் இலக்கை அடைவதற்கு / முன்னேற்றமடைவதற்கு தேவையான மாற்றங்களில் எவற்றை முயல ஆயத்தமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று தெளிவு படுத்தும்.
\r\n

  \r\n
 • அநேகமாய் பயன் தரும் எனக் கருதப்படும் வழிமுறைகள் என்னென்ன? இதைப் பின்பற்றுகையில், அவ்வழிகள் பயன்தருவன என்பதற்கு என்னென்ன ஆதாரங்களுண்டு என்பதையும் கவனிக்க வேணும்.
 • \r\n

 •  
 • \r\n

 • நீங்களும் திட்டப்பணியைச் சார்ந்தவர்களும் நல்லதென நினைப்பவற்றைச் சீர்தூக்கிப் பார்க்கலாம்.
 • \r\n

 • வேறெங்காவது பயன்படுத்தப்பட்டதில் எதையாவது் பாவிக்கலாமா?
 • \r\n

 • இக்கேள்விக்குப் பதிலளிக்கையில் வழமையான முறையிலேயே சிந்திக்காமல் புதுமையான வழிகளும் முற்போக்கானவையும் முன்வைக்கப்படுற வாய்ப்புகள் இருக்கு.
 • \r\n

 •  
 • \r\n

\r\n \r\n\r\n கடைசிக் கேள்விக்குரிய உதாரணத்திற்கு:\r\nஉங்களுக்கு வேலை அதிகம் என்று வைத்துக் கொள்வோம்(என்ன வைச்சுக் கொள்ளுறது, அதேதான் எண்டு நீங்க புலம்புவது கேட்குது), வேலையைக் குறைப்பதுதான் இலக்கு.
- அநேகமாய்ப் பயன் தரக்கூடியவை: வேலை நேரத்தில் வலை மேயாதிருப்பது, ஒவ்வொரு நாளும் இன்னும் ஒரு மணி நேரம் கூடுதலாய் வேலை செய்வது. இந்த 2 வழிகளும் பயன்தரும் என்பதற்கு ஆதாரம்: பணியை முடிக்கக் கிடைக்கிற மேலதிக நேரம்.
- நல்ல வழியென நினைப்பவை: சீரான பணிமுறைகளைக் கையாளல், உங்கட அலுவலகத்திலேயே உள்ளவருடனான தொடர்பாடல் முறையை தொ.பே அல்லது நேரிலே பேசுதல் ஆக மாற்றல் (பதிலுக்காகக் காத்திருக்க வேண்டிய நேரம் குறையும்தானே.. கெதியா வேலையை முடிச்சு கெதியா வீட்ட போகலாம்)
- வேறெங்காவது பயன்பட்டவை இங்கு: முடிந்தால் வேலையை எந்திரமயமாக்கிறது (அப்ப வேலை போயிருமே என்டு கேட்டால் நான் பதில்சொல்ல மாட்டேனேஏஏஏ..)
- வேற புதிய வழிகள்: மேலாளரிடம் சொல்லிப் பளுவைக் குறைப்பது(நடக்கிற காரியமா என்று யோசிக்காம செய்து பார்க்கலாம், சரி வராட்டி் அதேயளவு வேலையத்தானே செய்யப்போறீங்க), சக பணியாளரோடு பேசியோ சொக்ளேற் கையூட்டாக் குடுத்தோ கொஞ்ச வேலையை அவரிடம் தள்ளி விடுவது, வேலை செய்யும் நேரத்தை மாற்றுவது – 9-5 செக்குமாடா இல்லாமல் 8-4 அல்லது 11-7 என்று உங்களுக்கு உசார் அதிகமிருக்கிற நேரத்துக்கு வேலையை மாற்றிக் கொள்வது, பளு குறைந்த வேறு வேலைக்கு மாறுவது.
மேல சொன்னவற்றில வேலைப்பளுவைக் குறைப்பதற்காய் எந்த மாற்றத்தைச் செய்ய நீங்கள் ஆயத்தம் எண்ட தெளிவு இதுகளுக்குப் பதில் (உண்மையாச்) சொல்லேக்க கிடைக்கும்.
\r\n\r\nஅடுத்ததா, “திட்டமிடல் – செயற்படுத்தல் – கவனித்தல் – முன்னெடுத்தல் சுழற்சி” (தி-செ-க-மு சுழற்சி). இதை அடுத்த பதிவில பாப்பம்.\r\n\r\n- ஷ்ரேயா

Check Also

sharemarket--3

பங்குச் சந்தையின் வகைகள்

சென்ற கட்டுரையில், பலவகை நிறுவனங்களைக் குறித்து அறிந்து கொண்டோம். இப்பொழுது, நாம் பங்குச் சந்தையின் வகைகள் மற்றும் Demat Account, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Buy/Sell Digital Currency - Coinbase
×

We use cookies to better provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Buy and Sell digital currency

Coinbase is the world’s most popular way to buy and sell bitcoin, ethereum, and litecoin.

Coinbase featured in Wall Street Journal Coinbase featured in New York Times Coinbase featured in Time
$50B+
in digital currency
exchanged
32
countries supported
10M+
customers
served
Coinbase mobile apps
Mobile Apps

Our popular wallet works on your Android or iPhone in addition to your web browser.

Read more ›
Coinbase security
Secure Storage

We store the vast majority of the digital assets in secure offline storage.

Read more ›
Coinbase insurance
Insurance Protection

Digital currency stored on our servers is covered by our insurance policy.

Read more ›
Recurring buys
Recurring buys

Invest in digital currency slowly over time by scheduling buys weekly or monthly.

Read more ›
Other Coinbase products
Utility Token  btc  IoT patented technology  Bitcoins  Bitcoin  blockchain  blockchain wallet  litecoin ltc  omisego omg  aragon ant  augur rep  bat  civic cvc  dash  decred drc  district0x dnt  eos  etherclassic etc  funfair  gnosis gno  golem gnt  salt  DIGITAL CURRENCY  nucleus vision  iost  arcblock  online platform for buying selling transferring